May 20th-June18th 2023

“Marbles” binds memories and experience to form and material. Working with materials, as attempts of connecting mind and matter, can help us to process and deal with events and changes in life. 

The shape given to ideas, thoughts and emotions, manifesting in physical form. What has been given physicality co-exists alongside materials and thoughts of others, no longer only our own: This allows us to connect our situations, emotions and conditions with others.

Feelings and experiences given embodiment through labor can be dealt with. To call this a strategy feels hopeful, since we move towards a solution blindly, but then again, the solution might be the work itself.

Great changes tend to bring moments, memories and objects out from obscurity, emerging with a previously unknown value: Fragments of ourselves and those around us that we suddenly can recognise. Maybe this is why we collect? This hopelessly hopeful process of collecting objects and memories before we know their significance.

“Marbles” binder minner og opplevelser inn i form og material. Materielle prosesser kan brukes som mentale verktøy, og kan hjelpe oss håndtere og bearbeide livshendelser. 

En formet tanke eller en tanke gitt en form. Ikke lenger bare er vårt eget, det kan nå stå i samme rom som andre sine tanker, former og materialer, og hjelper oss slik å knytte vår tilstand til livet utenfor. 

Følelser og erfaringer gitt en kropp gjennom arbeid kan håndteres. Å kalle dette for en strategi er håpefullt, for vi beveger oss mot en løsning i blinde, men kanskje løsningen er arbeidet i seg selv.

Store omveltninger henter frem noe av hittil ukjent verdi. Fragmenter av oss selv og av de rundt oss som vi med ett ser så mye tydeligere. Kanskje det er derfor vi samler? Det er både noe manisk og håpefullt ved å samle på minneobjekter før vi vet om de blir viktige. 

The exhibition is realised with supported from Kulturrådet